สนใจตรวจดวงกับอาจารย์ติดต่อ 0806641614, 0808955888

8/1/60

เลขศาสตร์ชี้ทางกรรม

     ตัวเลขที่เกี่ยวข้องผูกพัน กับขีวิตของเรา แบ่งออกเป็น ตัวเลขที่ไม่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้ เช่น เลขที่บัตรประชาชน หรือวันที่เกิด กับตัวเลขที่สามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้ เช่น เบอร์โทรศัพท์ ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายและให้ผลที่ค่อนข้างชัดเจน ถึงแม้พลังของตัวเลข เบอร์โทรศัพท์ จะมีพลังน้อย เนื่องจากมีเลขหลายตัวรวมอยู่ด้วยกัน(ถ้าใครอยากได้พลังจากดาวใดมากเป็นพิเศษ ก็ต้องเป็นเบอร์โทรที่มีตัวเลขนั้นซ้ำหลายๆตัว) และไม่มีความหนักแน่น มั่นคงถาวร  (โดยเฉพาะบางคนที่ชอบเปลี่ยนเบอร์โทร บ่อยๆ) แต่ด้วยความถี่ในการใช้งาน กับความผูกพันถึงตัวผู้ใช้ จึงทำให้เบอร์โทรศัพท์ มิอิทธิพลต่อ เจ้าของผู้ใช้ มากขึ้นเป็นเงาตามตัว สรุปง่ายๆ คือ อยู่นาน อยู่ใกล้ ใช้บ่อย จะเป็นการนำพลังของตัวเลขมาใช้ ได้อย่างเต็มที่ 
       
สำหรับรถ นอกจากสีรถถูกโฉลกแล้ว ป้ายทะเบียนซึ่งเป็นเลขประจำตัวหรือชื่อรถ ก็มีความสำคัญ บอกภาพรวมชะตาของรถว่าเป็นอย่างไร เมื่อเอามาใช้ในงานต่างๆนั้นๆ จะดีหรือไม่ มีความคล่องตัวหรือเกิดปัญหาเรื่องใดบ้าง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงกับ ผู้ครอบครองหรือผู้ดูแล เลขทะเบียนผลรวมทุกเลขเป็นเลขที่ดี เพียงแต่บางเลขอาจเหมาะสำหรับการบางอย่างหรือหลายอย่าง พิจารณาเลือกตามอาชีพ ลักษณะใช้งานเป็นหลัก เลือกใช้ตามเหมาะสม เพื่อเกื้อหนุนตามหน้าที่ที่มอบหมาย หรืออาชีพผู้ครอบครอง       

                                                                             

สนใจตรวจดวงกับอาจารย์ติดต่อ 0806641614, 0808955888